Đang xem từ khóa

tình huống nguy hiểm

Huấn luyện viên trường trung học nhanh trí trấn an và ôm một học sinh đang chĩa súng vào mình Nhờ có cách xử trí nhanh chóng của huấn luyện này mà nhà trường đã tránh được bi kịch thảm khốc.