Lịch sử

Trước Corona, thế giới đã gánh chịu rất nhiều đại dịch khủng khiếp
Các nhân vật lịch sử trông thế nào nếu xuyên không tới hiện tại? 'Bệnh nhân số 0' và câu chuyện phía sau 'những người mang dịch bệnh đầu tiên trong cộng đồng'