Thế Giới

Singapore ban hành Dự luật cấm tụ tập ở nơi công cộng lẫn tư gia
Nghiên cứu cho biết cách ly xã hội toàn cầu đang làm Trái Đất rung chuyển ít hơn Nhìn lại thế giới sau 4 tháng đương đầu với đại dịch Covid-19 qua các hình ảnh ấn tượng