Kinh dị

Vô Diện – Ma không mặt khiến người người mất hồn chứ không dễ thương như phim Ghibli
Những câu chuyện có thật đọc xong là sợ (P6: Vụ ăn thịt người của James S. Jameson) Chấy trên đầu thì thường rồi, vậy còn chấy sống trên lông mi thì sao?