Hài hước

Kỳ án vượt ngục hài hước nhất thế giới: Mèo có tội vượt ngục, mèo vô tội bị bắt thế vào
15 bức ảnh cho chúng ta thấy làm những cô gái hiện đại không phải là điều dễ dàng Trung Quốc: Giúp người già chữa bệnh bằng cách... giơ ngón giữa