Hài hước

Những bức ảnh cho thấy nỗi đau thực sự là như thế nào
Chim bồ cầu 'cục súc' ị lên đầu nhà lập pháp khi ông đang thảo luận về vấn đề phân chim trong thành phố Tuyển tập những mẩu tin nhắn 'hết hồn hà' trong thư viện Hàn Quốc